0

EXO tiếp tục kể câu chuyện trong MV mới (phiên bản drama)