0

F.T ISLAND phát hành MV cho single tiếng Nhật mới “Beautiful”