0

F.T. Island phát hành MV tiếng Nhật “Mitaiken Future”