0

FT Island thể hiện tài năng với bản live teaser “Memory”