0

FT Island và CNBLUE sẽ xuất hiện trong phim truyền hình thực tế do FNC thực hiện