0

G-Dragon có thể sẽ làm khách mời trong MV mới của Psy