0

G-Dragon đã thực hiện sân khấu comeback đầu tiên qua ‘Yoo Hee Yeol’s Sketchbook’