0

G-Dragon được mời biểu diễn tại buổi hòa nhạc từ thiện của Thành Long và Liên hoan âm nhạc ngân hàng phía Tây Thượng Hải” ở Trung Quốc