0

G-Dragon gợi ý rằng Big Bang có thể sẽ có nhóm nhỏ