0

g.o.d đạt all-kill với “The Lone Duckling” + Park Joon Hyung viết thư cảm ơn