0

g.o.d tái hợp trong ca khúc phát hành sớm “The Lonely Duckling” trước khi trở lại thực sự