0

Ga In (Brown Eyed Girls) tách khỏi LOEN Entertainment và xúc tiến hợp tác với APOP Entertainment