0

Galaxy Supernova của Girls’ Generation đạt được vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Oricon Singles Chart