2

“Gangnam Style” được công nhận là “Video được yêu thích nhất” trên kỷ lục Guinness thế giới