0

Gary (Leessang) sẽ phát hành mini album cho riêng mình