0

Gary trở lại hình ảnh ‘MR.GAE’ trong video teaser cho album solo đầu tay