1

Girls’ Generation, KARA, Big Bang, B1A4 giành chiến thắng tại Japan Gold Disc Awards 2013