1

Girls’ Generation tiết lộ ảnh bìa và tracklist cho Album nhật thứ 2