1

Golden Disk Awards 2012: Super Junior giành Daesang //Danh sách những nghệ sĩ chiến thắng: SHINee, INFINITE, KARA, FT Island, CNBLUE