0

GOT7 cuối cùng cũng đã phát hành MV “A” + mini-album “GOT♡”