0

Henry ‘mượn sức’ Amber cho đợt quảng bá bài hát mới ’1-4-3 (I Love You)’