0

Henry và f(x) Amber cho ra mắt teaser của MV ’1-4-3 (I Love You)’