0

Hurricane của B.A.P lần đầu tiên đạt #1 trên Bảng xếp hạng K-Pop tại Đức