1

Hyunseung (B2ST) bị chấn thương mắt cá chân trong lúc tổng duyệt trên “M! Countdown”