0

INFINITE, B1A4, và Supernova xếp hạng cao trên BXH Oricon Daily Singles