0

IU, A Pink và nhiều nghệ sĩ khác sẽ làm khách mời tại concert đầu tiên của Huh Gak