0

IU đã phát hành 1 đoạn teaser cho “Dancer Beautiful” ở Nhật Bản