0

IU giành #1 trên SBS Inkigayo với “Friday”// Các màn trình diễn