0

IU phát hành MV “Friday” với sự tham gia của History’s Jang Yi Jeon