0

IU tiết lộ các ca khúc trong album sắp tới trong chương trình ” IU’s Live Party ” của Aion