0

Jay Park sẽ tổ chức chuyến lưu diễn Châu Âu lần đầu tiên của mình vào tháng 9 này