0

Jo Kwon, Lim Jeong Hee, Joo Hee, Rap Monster, và Jung Kook tiết lộ teaser cho ca khúc “Perfect Christmas” cho kỳ giáng sinh này.