0

Jung Hyung Don và Defconn sẽ trở lại là Hyungdon và Daejun