0

Juniel phát hành MV ” Bad Man” và mini album “1&1″