0

JYP đảm bảo với fan rằng Sun sẽ không rời Wonder Girls