0

K.Will và SoYu (SISTAR) cùng gặp nhau trong clip đặc biệt “Day 1?!”