0

Kangta, Shin Hye Sung, và Lee Ji Hoon của Group “S” sẽ tái hợp?