0

KARA, CNBLUE & B1A4 lọt top 3 Oricon charts ngay trong ngày đầu tiên phát hành album