0

KARA đứng đầu trên bảng xếp hạng đặt trước Tower Record với ‘Full Bloom’