0

KARA phát hành album “KARA Solo Collection” ở Hàn Quốc