0

Kara phát hành bài ‘Runaway’ trước khi tung ra nguyên album cho đợt comback ở Hàn