0

KARA sẽ phát hành album “Girls Forever” tại Nhật Bản