0

Kara trở lại đầy mạnh mẽ trong MV ‘Damaged Lady’ + ‘Full Bloom’ album