0

KARA tung teaser tổng hợp với sự có mặt của cả 7 ứng cử viên