0

KARA xếp hạng cao trên Hanteo Hàn Quốc và Oricon Nhật Bản