0

KBS Music Bank 08.16.13 – EXO giành chiến thắng đầu tiên với “Growl”