1

Kim Hyun Joong trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc có single bán chạy nhất ở Nhật Bản