0

Kim So Hyun tham gia “Triangle” với vai diễn của Oh Yeon Soo lúc nhỏ