0

Ladies’ Code biến hóa từ những cô nàng mọt sách trở nên ‘Pretty Pretty’ trong MV teaser