0

Lần đầu tiên 5 thành viên của BIGBANG tái hợp kể từ tháng Sáu